Joint ventures en strategische samenwerkingen

Joint ventures en strategische samenwerkingen

Wannneer twee of meer partijen besluiten om hun krachten te bundelen in een joint venture of door middel van een strategische samenwerking, zijn de verwachtingen vaak hoog gespannen. Een goede start is echter van groot belang om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Het kiezen van de juiste juridische structuur en het maken van heldere afspraken draagt bij aan dit succes.

Onze ervaring stelt ons in staat te navigeren door complexe juridische en commerciële uitdagingen. Bij het opstellen van (investerings- of aandeelhouders) overeenkomsten hechten wij aan duidelijke en begrijpelijke taal. Wij beschikken over specifieke kennis van verschillende sectoren zoals de energiesector, de food & agri sector en de gezondheidszorgsector.

We adviseren graag over:

+ juridische (her)structurering
+ corporate governance
+ financiering
+ managementparticipatie
+ mogelijke exit scenarios
+ geschillenbeslechting

Meer aandachtsgebieden

Fusies en
overnames

Corporate
governance

Commerciële
overeenkomsten

Energie gerelateerde
zaken