Energie gerelateerde zaken

Energie gerelateerde zaken

De energiesector bestaat uit de keten van productie, transport, levering en handel in energie, waarbij energie kan worden onderverdeeld in conventionele energie (gewonnen uit fossiele brandstoffen en kernenergie) en duurzame energie (zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en waterstof).

Vanwege de klimaatverandering en de daarmee samenhangende toename in de vraag naar duurzame energie, is een nieuwe dynamiek ontstaan waarbij de conventionele en de duurzame spelers naar elkaar toe groeien. Tevens speelt de overheid een steeds belangrijker wordende rol in de energietransitie.

Op basis van onze specifieke kennis van deze sector en de regelgeving, navigeren wij graag met u door het complexe energielandschap.

We adviseren graag over:

+ regelgeving en toezicht
+ conventionele energie
+ duurzame energie (e.g. wind, zon, waterstof)
+ subsidies
+ infrastructuur en opslag
+ energietransitie

Meer aandachtsgebieden

Fusies en
overnames

Joint ventures en
strategische
samenwerkingen

Corporate
governance

Commerciële
overeenkomsten