Commerciële overeenkomsten

Commerciële overeenkomsten

Commerciële overeenkomen spelen een belangrijke rol in de dagelijke gang van zaken van ondernemingen, maar ook in het kader van transacties.

Een goede overeenkomst vereist maatwerk, waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden met de ‘market practice’ in de betreffende sector en met de relevante wet- en regelgeving. Ons doel is ervoor zorgen dat uw belangen goed beschermd zijn middels een solide, maar ook leesbare en begrijpelijke overeenkomst.

We adviseren graag over:

+ klant- en leveranciersovereenkomsten
+ algemene voorwaarden
+ transitional services overeenkomsten
+ service (level) overeenkomsten
+ management overeenkomsten
+ geheimhoudingsovereenkomsten
+ leningsovereenkomsten
+ geschillenbeslechting

Meer aandachtsgebieden

Fusies en
overnames

Joint ventures en
strategische
samenwerkingen

Corporate
governance

Energie gerelateerde
zaken